Skip links
شرکت دانش بنیان صنعتی|داناسیستم

برگزیده شدن دانا سیستم بعنوان شرکت دانش بنیان صنعتی

شرکت دانا سیستم پس از ارزیابی های بعمل آمده توسط معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری بعنوان شرکت دانش بنیان صنعتی شناخته شده است. ویژگی اصلی شرکت های دانش بنیان صنعتی برخورداری از مدل های بومی سازی شده و همچنین اطمینان از ارائه خدمات در بدترین شرایط از جمله تحریم ها می باشد.

تایید دانش بنیان شدن شرکت دانا سیستم بدین معنی است که مشتریان ما قادر خواهند بود از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای پیاده سازی راهکارهای ما با نرخ بهره بسیار پایین و تنفس پرداخت برخوردار شوند. ارزیابی های پیچیده و پنل های متعدد برگزار شده در حوزه پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی (EAM) در نهایت به این منجر شده که شرکت دانا سیستم قادر خواهد بود با راهکارهای بومی خود، دانش حاصله از تجربیات متعدد خود را در اختیار مشتریان جدید خود قرار دهد. برای اطلاع از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی اینجا کلیک کنید .

Home
Account
Cart
Search