Skip links
همکاری با شرکت Credosoft|داناسیستم

آغاز همکاری رسمی با شرکت Credosoft

شرکت دانا سیستم موفق گردید همکاری رسمی خود را با شرکت Credosoft که یکی از معتبرترین شرکت ها در زمینه بازرسی فنی بر مبنای ریسک می باشد، آغاز و مجوز رسمی این شرکت را بعنوان شریک تجاری در ایران اخذ نماید.

داشتن مشتریانی نظیر British Petroleum،Total ، Eni، Maersk و … اهمیت این همکاری را دو چندان ساخته تا از تجربیات ارزشمند بین المللی این شرکت در پروژه های داخلی شرکت دانا سیستم و یکپارچه سازی آن با نرم افزارهای ERP نظیر IFS استفاده گردد.

Home
Account
Cart
Search