Skip links

مدیریت دارایی های فیزیکی (EAM)

نرم افزار IFS یکی از برترین نرم افزارهای حوزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) و نیز مدیریت یکپارچه دارایی های سازمانی (EAM) می باشد. IFS راهکارهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها را برای هر سازمان متناسب با نیازها و اولویت های آن سازمان به صورت بسته ای از ماژولها و کامپوننتهای مرتبط انتخاب و پیشنهاد می نماید. به عنوان مثال مجموعه ماژولها و کامپوننتهای انتخاب شده در تصویر پایین، مجموعه ای جامع از سیستمهای نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها را برای یک سازمان دارایی محور (Asset intensive) فراهم می نماید. ویژگی بارز بسته EAM نرم افزار IFS عدم تناقض آن با راهکارERP شرکت بوده و سازمان در هر زمان میتواند بسته EAM را به سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی ERP ارتقا دهد. این ویژگی ریشه در ساختار ماژولار نرم افزار IFS، قابلیت انعطاف بالای آن و همچنین امکان ایجاد تغییرات لازم و به موقع در واکنش به تغییرات محیطی (Agility) دارد.

مدیریت دارایی،‌ روش و فعالیت‌های طرح‌ریزی شده‌ای است که سازمان از طریق آن، هزینه‌ها، ریسک‌ها و عملکرد دارایی‌های فیزیکی را در طی چرخه عمر دارایی با هدف پیاده سازی برنامه‌های استراتژیک سازمان، برنامه ریزی و مدیریت می‌نماید. مطرح شدن مبحث مدیریت دارایی‌ها منجر به تغییر نگاه سازمان‌ها از مدیریت فنی به نگاه استراتژیک دارایی‌ها و از مدیریت جزیره‌ای (CMMS) به مدیریت یکپارچه (EAM) شده و دستاوردهای ویژه‌ای را به همراه داشته است. بسیاری از سازمان‌های ایرانی، جهت پیاده‌سازی و برآورده‌سازی این الزامات، به دنبال یک الگو برای جهت دهی به تلاش‌های خود در زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی هستند. ما با نرم افزار IFS آماده ایم تا تجربیات و دانش خود را در اختیار شما قرار دهیم.

برای اطلاع از جزییات بیشتر در ارتباط با IFS، اینجا کلیک کنید.

برای اطلاع از استفاده شرکت های ایرانی از نرم افزار IFS، اینجا کلیک کنید.

همچنین ماژول‌های مختلف نرم‌افزار IFS براساس آنچه به عنوان سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در استاندارد NORSOK اشاره شده است، نیازمندی‌های سیستم مذکور را مطابق تصویر زیر برآورده می نمایند.

نقشه فرایندی مدیریت دارایی های فیزیکی (EAM)

Home
Account
Cart
Search