Skip links

مدیریت پروژه سازمان های بزرگ (EPM)

ویژگی مهم راهکاری که ما به شما پیشنهاد می دهیم ارتباطات همه اجزاء پروژه با هم می باشد. بعنوان یک شرکت پروژه محور که چند مگا پروژه را با هم مدیریت می کنید با ریسک های زیادی از نظر خرید سر وقت، منابع انسانی، مدیریت اسناد مهندسی و بسیاری موارد دیگر مواجه خواهید بود. ما این امکان را برای شما فراهم خواهیم کرد که منابع و هزینه های خود را در لحظه مدیریت کنید و حتی سیستمی را در اختیارتان قرار خواهیم داد که بصورت پیشگویانه مانع از تاخیرات احتمالی پروژه گردد. در راهکار IFS واحدهای مختلف سازمانی وظایف روزمره خود را در سیستم انجام خواهند داد و سیستم بصورت همزمان اطلاعات مالی و برنامه زمانبندی را بصورت اتوماتیک به قسمت پروژه بعنوان هسته مرکزی منتقل خواهد کرد. در نتیجه لازم نیست قسمت کنترل پروژه شرکت ها زمان زیادی صرف ارتباطات غیر سیستمی کنند و زمان خود را بصورت بهره ورتر برای مقاصد برنامه ریزی صرف کنند.

راهکار مدیریت پروژه سیستم IFS شامل قسمت های اصلی زیر می باشد:
 • مدیریت اطلاعات و ساختار شکست پروژه
 • مدیریت زمانبندی و برنامه ریزی
 • مدیریت گزارشگری پروژه
 • مدیریت بودجه پروژه
 • مدیریت منابع انسانی ستادی و مستقیم پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • مدیریت کیفیت پروژه
 • مدیریت هزینه های پروژه و ساختار هزینه
 • مدیریت قراردادهای کارفرما و پیمانکاران و صورت وضعیت ها
 • مدیریت خرید و انبار پروژه
 • مدیریت مهندسی و اسناد پروژه
 • مدیریت مالی و حسابداری پروژه
 • مدیریت پورتفولیو
 • داشبوردهای مدیریتی پروژه
 • راهکار موبایلی پروژه
توجه داشته باشید که تمامی ماژول های ذکر شده در بالا به هم متصل بوده و تغییر در هر کدام از آنها باعث بروزرسانی و یا کنترل قسمت دیگر می گردد. با گردش کار طراحی شده و انعطاف پذیر سیستم، امکان تاخیرات و اشتباهات احتمالی بسیار کم شده و مدیران پروژه ها قادر به کشف مشکلات پروژه خود در لحظه می باشند.
مدل نرم افزاری IFS برای شرکت های پروژه محور

 مدل نرم افزاری IFS برای بودجه بندی و کنترل

 نقشه فرایندی مدیریت پروژه سازمان

Home
Account
Cart
Search