Skip links

پیش ارزیابی، ممیزی و آموزش ERP

ifs|داناسیستم

 با توجه به سوالات و ابهامات زیاد مشتریان در ارتباط با ریسک های پیاده سازی سیستم و چگونگی تضمین برگشت سرمایه پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، ما خدمات متفاوتی را به آنها ارائه خواهیم داد تا قبل از سرمایه گذاری بر روی پیاده سازی سیستم و حتی پس از آن، با خیال راحت و ریسک کم وارد این مسیر نسبتا پر چالش شوند. برای اجتناب از تحمیل هزینه های پنهان و اطلاعات بیشتر، یک فنجان قهوه مهمان ما باشید.

اندازه گیری بلوغ سازمانی برای پیاده سازی ERP  و ارائه مدل مدیریت تغییر سازمان (OCM):

در فرایند مذکور موانع اساسی از قبیل زیرساخت ها، منابع انسانی، فرایندها و… با متدلوژی روز دنیا و با توجه به فرهنگ سازمانهای ایرانی بصورت پارامتریک مورد ارزیابی قرار می گیرد و خروجی آن مدل مدیریت تغییر سازمان خواهد بود. سرعت عمل در ارائه پیشنهادات به هیئت مدیره شرکت ها و کمک به رفع موانع احتمالی از خدمات ماست. ما نگرانی های شما را به حداقل خواهیم رساند و حتی اگر فرایند پیاده سازی سیستم را برای شرکت خود غیر ممکن می دانید، ما آن را برایتان ممکن می کنیم.

ممیزی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

بطور معمول سیستم های ERP مبتنی بر سیستم های کنترل داخلی توسعه می یابند و در فرایندهای بهینه خود موارد مرتبط را لحاظ کرده اند. اگرچه میزان استفاده از این فرایندهای بهینه در فرایندهای شرکت از مخاطرات دوران پیاده سازی سیستم محسوب می گردد ولی معمولا سازمان ها برنامه ای را برای مهندسی مجدد سیستم خود برای بهبود مستمر در حوزه کنترل های داخلی و اطمینان از کنترل های سیستمی مرتبط بکار می گیرند.

هدف این پروژه تحلیل شکاف میان دستورالعمل ها و روش های اجرایی شرکت با سیستم ERP موجود و همچنین الزامات حسابرسی و کنترل های داخلی با نگاه به الزامات قانونی کشور ایران می باشد. با بررسی شکاف های سیستمی موجود و گزارش نقـاط ضعف کنتـرلهای داخلی، شرکت قادر خواهد بود علاوه بر حفاظت از دارایی ها از اشتباهات و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری و همچنین این موارد را به سرعت کشف نماید.

در انتهای پروژه، مشتری قادر خواهد بود از اقلام قابل تحویل این پروژه برای تدوین و اصلاح دستورالعمل های داخلی و همچنین اصلاح و بهبود سیستم های اطلاعاتی خود برای اطمینان بیشتر از صحت انجام کنترل های داخلی و کاهش ریسک فرایندها بهره مند گردد.

اقلام قابل تحویل پروژه ممیزی و ارزیابی

آموزش و برگزاری جلسات کارگاهی ERP

برای اطلاع از چگونگی برگزاری جلسات آموزش ERP برای سازمان خود با ما تماس بگیرید.

 

Home
Account
Cart
Search