Skip links

پایگاه داده اوراکل

شرکت دانا سیستم با توجه به تجربیات چندین ساله خود در ارتباط با پایگاه داده اوراکل سرویس های زیر را برای مشتریان خود ارائه خواهد کرد.

پایگاه داده اوراکل|داناسیستم

 • نصب، راه‌اندازي و پيکربندي بانک اطلاعاتي اوراکل
 • نصب، راه‌اندازي و پيکربندي Oracle ASM،Oracle RAC،Oracle Data Guard
 • پيکربنديDistributed Lock Manager
 • پيکربندي ASM براي Oracle RAC
 • پيکربندي نودهاي Oracle RAC
 •  بهينه‌سازي و افزايش سرعت اجراي پرس‌وجوها
 • بررسي و رفع مشکلات کارکرد بانک اطلاعاتي
 •  تحليل و طراحي بانک اطلاعاتي Data Warehouse
 • بارگذاري داده‌ها به بانک اطلاعاتيData Warehouse
 • تنظيم کارآيي بانک اطلاعاتي Data Warehouse
 •  برنامه نويسي PL/SQL
 • پشتيباني و مديريت پايگاه هاي داده و بانک هاي اطلاعاتي اوراکل به صورت 24*7
 •  به روزرساني و ارتقاء بانک اطلاعاتي اوراکل
 • طراحي و توليد انواع گزارشات
 •  بهينه‌سازي و افزايش سرعت اجراي پرس‌وجوها
 • بررسي و رفع مشکلات کارکرد بانک اطلاعاتي
 •  بررسي و رفع مشکلات سرور بانک اطلاعاتي

Home
Account
Cart
Search