Skip links

پتروشیمی و پالایشگاه

با توجه به اینکه شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی غالبا تولید پیوسته فرایندی دارند در دسته شرکت های دارایی محور بسیار مهم قرار می گیرند. به این معنی که مدیریت تجهیزات و نگهداری آنها از فرایندهای اصلی سازمان محسوب می شود. تامین و نگهداری قطعات یدکی تجهیزات، اندازه گیری اثربخشی تجهیزات و برنامه نگهداری و تعمیرات حرفه ای از ارکان هر سیستم نرم افزاری هستند که در پالایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. سیستمی که ما به شما پیشنهاد می کنیم به شما این امکان را خواهد داد که علاوه بر استفاده از موتورهای برنامه ریزی تولید و مواد بتوانید ارتباطات لحظه ای و بروز را بین قسمت های نگهداری و تعمیرات و قسمت های دیگر مانند منابع انسانی، انبار، خرید، مالی، مهندسی، قراردادها، مدیریت اسناد و کنترل کیفیت برقرار کنید. ما آماده ایم تا تجربیات خود را در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم.

ما راهکاری برای پتروشیمی و پالایشگاه طراحی کرده ایم که کلیه فرایندهای این صنعت خاص را در بر گرفته و بسیار انعطاف پذیر عمل خواهد کرد. مدیریت و برنامه ریزی تبدیل مواد خام اولیه به محصولات جامد و مایع بصورت تولید پیوسته، انبارش مواد و محصولات و مدیریت تاریخ انقضاء آنها، مدیریت پیشرفته و حتی پیشگویانه نگهداری و تعمیرات تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی، مدیریت پیمانکاران و صورت وضعیت آنها، برنامه های کنترلی کیفیت اقلام ورودی و تولیدی، مدیریت منابع انسانی و ماموریت ها به سایت های عملیاتی، مدیریت خریدها و کنترل و تاییدات اتوماتیک مطابق با آیین نامه معاملات شرکت، مدیریت مالی و کنترل بودجه با توجه به گردش مالی بالای پتروشیمی ها، کنترل های اتوماتیک داخلی و از همه مهمتر داشبوردهای کنترلی مدیران و کارشناسان، قابلیت هایی است که ما با زیرساخت نرم افزار IFS و همچنین با دانش کارشناسان تحلیلگر خود در اختیارتان خواهیم گذاشت. برای آشنایی بیشتر با راهکار صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نقشه فرایندی:

ماژول های مرتبط با صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی:

Home
Account
Cart
Search