Skip links

اکتشاف و تولید نفت و گاز-E&P

در ادبیات بین‌المللی صنعت نفت و گاز، شرکت‌هایی که فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز خام را به صورت یکپارچه انجام می‌دهند، تحت عنوان شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) نامیده می‌شوند. بر اساس مطالعات بین‌المللی، شرکت‌های اکتشاف و تولید عموماً دو استراتژی اساسی دارند: نخست، عملیات بسیار پر ریسک اکتشافی و عملیات توسعه و تولید انجام می‌دهند. دوم، معطوف به روش کسب و استخراج هستند و طی آن به خرید مخازن کشف‌شدۀ متعلق به دیگر شرکت‌ها و سپس بهره‌برداری از آنها اقدام می‌کنند. اما وجه تمایز این‌گونه شرکت‌ها با شرکت‌های EPC و OSC به این شرح است که شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات نفتی مانند حفاری که در عرف عملیات بالادستی نفتی عموماً شرکت‌های خدمات نفتی یا  Oil Service Company) OSC) نامیده می‌شوند، به علاوۀ شرکت‌های فعال در زنجیره EPC، جملگی در زنجیرۀ ارزشِ مهندسی، تامینِ کالا و ارائۀ سرویس و خدمات به صنعت بالادستی تعریف می‌شوند.اکتشاف و تولید نفت و گاز|داناسیستم

از الزامات اصلی کسب و کار E&P، مدیریت ریسک برای ورود به پروژه‌های نفتی/ گازی است و داشتن سه شرط اصلی “تامین منابع مالی برای اجرای پروژه” ، “انتقال تکنولوژی روز جهانی” و “به کارگیری مدیریت روز جهانی برای اجرای پروژه” از الزامات یک شرکت E&P محسوب می‌شود که دستیابی به سه هدف فوق هم در سطح بین‌المللی و هم در تعامل کارفرمایان نفتی  کشورهای دیگر نیاز به مدیریت بالا در سه حوزۀ مذکور دارد .

خصوصیات راهکار (ERP) ما برای شرکت های E&P:

امکان مدیریت فعالیت های فنی

امکان مدیریت فعالیت هایی مانند زمین‌شناسی و ژئوفیزیک، مهندسی مخازن، مدل‌سازی حوضه رسوبی، شناخت مشخصات مخزنی، مهندسی پایه و FEED ، مهندسی حفاری، تاسیسات سطح‌الارضی، راه‌اندازی، روش‌های IOR/EOR، مدیریت و بهینه‌سازی دارایی‌ها، تعمیر و تکمیل چاه‌ها در سیستم IFS فراهم گردیده است.

ایجاد توانمندی‌های مدیریتی

سیستم IFS امکان مدیریت بهتر چند دیسیپلینی پروژه و طرح، مدیریت و آنالیز ریسک، برون‌سپاری، برنامه‌ریزی عملیاتی و HSE را با طراحی ماژول های تخصصی برای هر حوزه فراهم کرده است.

مدیریت مالی و حقوقی

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی IFS با استفاده از ماژول مالی خود، حوزه تامین مالی که بخشی از مدل قراردادی IPC است را تحت کنترل قرار داده و با استفاده از ماژول مدیریت قراردادها حوزه حقوقی و قراردادی را مدیریت خواهد کرد. ارتباطات همزمان این دو قسمت نیز این قابلیت را فراهم می آورد که شما را قادر به استفاده از داشبوردهای کنترل لحظه ای خواهد کرد.

ایجاد توانمندی‌های مدیریت فناوری

بهره گیری از ساختار پیشرفته نرم افزاری IFS و آموزش آن به مدیران و کارشناسان مطابق با مدل مدیریت منابع انسانی، امکان این را به سازمان خواهد داد که برون سپاری فعالیت ها و شرح کار فعالیت های اکتشاف و تولید را به راحتی مدیریت کنند.

اکتشاف و تولید نفت و گاز|داناسیستم

نقشه فرایندی

Home
Account
Cart
Search