Skip links

مهندسی، تدارکات، ساخت و نصب

نرم افزار انعطاف پذیر و ساده IFS که بصورت چند دیسیپلین طراحی و پیاده سازی می گردد و این امکان را برای شما فراهم می کند که بدون نیاز به وارد کردن دستی میزان پیشرفت و با ارتباطات بسیار زیاد قسمت های مختلف با یکدیگر پروژه های خود را مدیریت کنید. این ماژول علاوه بر انجام برنامه ریزی دقیق در خود نرم افزار جهت سادگی کار امکان ارتباط با دیگر نرم افزارها مانند Oracle Primavera و Microsoft Project و Computer-Aided Design (CAD) را نیز برای شما فراهم می کند. بهره گیری از کنترل شاخص های کلیدی و استاندارد مدیریت پروژه در قالب داشبورد به شما کمک خواهد کرد که از بسیاری از هزینه های پنهان پروژه پیشگیری کنید.

مهندسی

نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی IFS مدیریت اسناد و مدارک مهندسی را در ماژول های پروژه و اسناد انجام می دهد. کنترل دقیق تاریخ های توسعه اسناد چه بصورت داخلی چه بصورت پیمانکاری از ویژگی های نرم افزار است. ارتباطی مستقیم با تکمیل مستندات با در صد پیشرفت فعالیت های پروژه می باشد بطوریکه نیاز به ورود دستی درصد پیشرفت نمی باشد. البته وزن اسناد نیز در محاسبات بسیار موثر است.

خرید

مهندسی خرید و تدارکات|داناسیستمکنترل خرید از مرحله درخواست بر اساس اسناد مهندسی تا استعلام گیری مطابق آیین نامه معاملات و ثبت نتایج فنی و قیمت ها به همراه سفارشات خرید و مدیریت تغییرات قراردادها در سیستم بصورت الکترونیک انجام می پذیرد. آیین نامه معاملات شرکت با توجه به دیسیپلین های مختلف و بازه های قیمتی متفاوت در سیستم بصورت اتوماتیک کنترل می گردد. ثبت نتایج بازرسی مطابق با اسناد مهندسی و برنامه های کنترلی از دیگر قابلیت های این راهکار می باشد.

ساخت و نصب

قراردادهای مرتبط با ساخت و نصب و یا کنترل دقیق ساخت توسط خود شرکت در قالب مدیریت پروژه انجام می پذیرد بطوریکه از تاخیرات پیشگیری گردد. فرایند پیش راه اندازی نیز در این مرحله در سیستم مدیریت می گردد.

با راهکار ما آینده را مدیریت کنید نه گذشته

ماژول های مورد استفاده در راهکار مهندسی، تدارکات، ساخت و نصب به شرح زیر می باشد:

 • مدیریت اسناد مهندسی
 • مدیریت مهندسی و طراحی
 • مدیریت ساختار شکست پروژه و ارتباطات آن
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه (به همراه ارتباط با نرم افزارهای Oracle Primavera و Microsoft Project)
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت بودجه پروژه و کنترل پیشرفت
 • مدیریت خرید
 • مدیریت قراردادها و صورت وضعیت ها
 • مدیریت ساخت، نصب و راه اندازی
 • مدیریت تضمین و کنترل کیفیت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت مالی و حسابداری
نقشه فرایندی

Home
Account
Cart
Search