Skip links

انرژی و تاسیسات

نرم افزار برنامه منابع سازمانی IFS بعنوان قدرتمندترین راهکار برای مدیریت دارایی های سازمان ها (EAM) امکان مدیریت بهتر در صنایع انرژی و تاسیسات را فراهم می کند. ما آماده ایم تا فرایندهای بهینه ای (Best Practices) که از مجموع تجربیات شرکت IFS در شرکت های مختلف بزرگ گردآوری شده است را در اختیارتان قرار دهیم.

به شما پیشنهاد می کنیم که راهکارهای مدیریت چرخه عمر دارایی ها (ALM)، نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)، مدیریت پروژه و مدیریت قراردادهای نرم افزار IFS را جهت آشنایی بیشتر ببینید. ویژگی این راهکارها به شرح زیر است:

 • مبتنی بر ISO 55000
 • قابلیت طراحی پلنت بر مبنای روش طراحی، اجرا و نگهداری (DOM) برای مدیریت چرخه عمر دارایی ها (ALM)
 • پشتیبانی از تجهیزات خطی (linear assets) برای خطوط انتقال و لوله ها
 • سادگی و سهولت کار با نرم افزار
 • ارتباطات اتوماتیک پروژه مبتنی بر PMBOK
 • مانیتورینگ قوی بر مبنای داشبورد و شاخص ها

انرژی و تاسیسات|داناسیستم

ماژول های مورد استفاده در راهکار انرژی و تاسیسات به شرح زیر می باشد:

 • مدیریت ساختار شکست پروژه و ارتباطات آن
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه (به همراه ارتباط با نرم افزارهای Oracle Primavera و Microsoft Project)
 • مدیریت مهندسی و طراحی
 • مدیریت اسناد مهندسی
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت بودجه پروژه و کنترل پیشرفت
 • مدیریت خرید
 • مدیریت قراردادها و صورت وضعیت ها
 • مدیریت ساخت، نصب و راه اندازی
 • مدیریت تضمین و کنترل کیفیت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • مدیریت سلامت و ایمنی
نقشه فرایندی

برخی از مشتریان نرم افزار IFS در حوزه انرژی و تاسیسات

Home
Account
Cart
Search