Skip links

فلزات و معادن

فلزات

نرم افزار برنامه‌ریزی منابع سازمانی IFS یک پکیج کامل در کلاس جهانی برای حوزه فلزات تهیه کرده است. علاوه بر راهکار مدیریت دارایی فیزیکی (EAM)  که چرخه عمر تجهیزات را از مرحله مهندسی تا ساخت، تحت کنترل در می آورد، مباحثی مانند برنامه ریزی، توزیع، خرید، انبارش و مالی را نیز در بر خواهد گرفت.

معادن

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی IFS در حوزه معادن کلیه فرایندها از مرحله اکتشاف، ساخت و تولید و حتی تا بازنشستگی معدن را تحت مدیریت خود در آورده و بعنوان یک پروژه بزرگ کل چرخه عمر پروژه را کنترل خواهد کرد. با توجه به تجهیزات سنگین و گرانقیمتی که در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرند، مدیریت نگهداری و تعمیرات این تجهیزات بسیار حائز اهمیت می باشد. ایمنی و سلامت کاکنان نیز از موارد بسیار مهمی است که در راهکار ما بعنوان یک ماژول مورد توجه قرار گرفته است. ماژول های مورد نیاز برای این صنعت:فلزات و معادن|داناسیستم

  • مدیریت مالی و حسابداری
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت پروژه
  • مدیریت انبار و خرید
  • مدیریت قراردادها
  • مدیریت ریسک
  • مدیریت اسناد
  • مدیریت ایمنی و سلامت
نقشه فرایندی

Home
Account
Cart
Search