Skip links

حفاری دانا

شرکت حفاری دانا در زمینه حفاری چاه های نفت و گاز بصورت خشکی و دریایی فعالیت می کند. این شرکت بعنوان یکی از شرکت های پیشرو و خوشنام در زمینه حفاری شناخته شده و از کارشناسان و مدیران با تجربه در این زمینه بهره می برد. سال های زیادی است که شرکت حفاری دانا عضو مجمع بین المللی پیمانکاران حفاری (IADC) بوده و حجم قراردادهای این شرکت بالغ بر 1/8 میلیاد دلار می باشد. نرم افزار IFS در این شرکت بطور کامل و موفق توسط شرکت دانا سیستم پیاده سازی شده و اکنون ما وظیفه پشتیبانی این شرکت را بر عهده داریم.
حفاری دانا
ماژول های پیاده سازی شده
  • مالی: قواعد حسابداری، دفتر کل، تسعیر ارز، تسهیم هزینه، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، مغایرت گیری بانکی، دارایی ثابت، بستن حساب پایان سال، حسابداری انبار، حسابداری خرید، حسابداری پروژه، حسابداری حقوق و دستمزد، مدیریت بودجه و عملکرد، مدیریت گردش جریان نقدینگی
  • مدیریت زنجیره تامین: انبار، خرید و فروش
  • پروژه: مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد پیمانکاران، مدیریت قرارداد کارفرما، برنامه ریزی پروژه
  • منابع انسانی: مدیریت امور پرسنلی، مدیریت ورود و خروج، حقوق و دستمزد، پرتال کارکنان، مدیریت استخدام، مدیریت هزینه های پرسنلی
  • نگهداری و تعمیرات: مدیریت تجهیزات، مدیریت سفارشات کار، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
  • ماژول های پایه: اپلیکیشن موبایل، مدیریت اسناد، داشبوردهای مدیریتی
ویژگی ها

شرکت حفاری دانا مدیریت حفاری دو پروژه بزرگ (17B-18B and 15-16 south Pars) را با نرم افزار IFS برعهده داشته است.  تعریف بیش از 7000 فعالیت در ساختار شکست پروژه (EPD) و نحوه ارتباطات آن با ماژول های دیگر این امکان را فراهم کرد تا بهای تمام شده به تفکیک چاه و سکشن محاسبه گردد. حمایت ویژه مدیریت ارشد شرکت حفاری دانا از دلایل موفقیت این پروژه بوده است. شرکت دانا سیستم آماده است تا این تجربیات حاصل از این درس آموخته های بزرگ را در اختیار مشتریان جدید قرار دهد.

Home
Account
Cart
Search