Skip links

پتروریگ دانا

شرکت پتروریگ دانا با اختیار داشتن چندین دکل ملکی، خدمات مرتبط با تامین خدمات دکل های خشکی و دریایی را ارائه می کند. این شرکت دارای گواهی نامه های IADC Certificate 2013 – ISO 14001 – OHSAS 18001 می باشد. نرم افزار IFS در این شرکت بطور کامل و موفق توسط شرکت دانا سیستم پیاده سازی شده و اکنون ما وظیفه پشتیبانی این شرکت را بر عهده داریم.

پتروریگ

ماژول های پیاده سازی شده
  • مالی: قواعد حسابداری، دفتر کل، تسعیر ارز، تسهیم هزینه، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، مغایرت گیری بانکی، دارایی ثابت، بستن حساب پایان سال، حسابداری انبار، حسابداری خرید، حسابداری پروژه، حسابداری حقوق و دستمزد، مدیریت بودجه و عملکرد، مدیریت گردش جریان نقدینگی
  • مدیریت زنجیره تامین: انبار، خرید
  • پروژه: مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد پیمانکاران، مدیریت قرارداد کارفرما، برنامه ریزی پروژه
  • منابع انسانی: مدیریت امور پرسنلی، مدیریت ورود و خروج، حقوق و دستمزد، پرتال کارکنان، مدیریت استخدام، مدیریت هزینه های پرسنلی
  • نگهداری و تعمیرات: مدیریت تجهیزات، مدیریت سفارشات کار، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
  • ماژول های پایه: اپلیکیشن موبایل، مدیریت اسناد، داشبوردهای مدیریتی
ویژگی ها

شرکت پتروریگ دانا بعنوان یک شرکت دارایی محور بزرگ و همگام با شرکت های حفاری بزرگ دنیا مانند مرسک و سیدریل از نرم افزار IFS برای مدیریت تجهیزات و قطعات یدکی خود استفاده کرده است. نتیجه این کار چابکی و کنترل هزینه های اضافی بیشتر بوده است.

Home
Account
Cart
Search