Skip links

مته و تجهیزات درون چاهی دانا

شرکت مته و تجهیزات درون چاهی دانایکی از بزرگترین تامین کنندگان مته های حفاری، ابزار حفاری مانند ویپ استاک و پمپ های الکتریکی (ESP) در ایران می باشد. مزیت رقابتی این شرکت داشتن یک فرایند منظم و دقیق زنجیره تامین است که در زمان سریع اقلام مورد نیاز مشتری را تامین خواهد نمود. نرم افزار IFS در این شرکت بطور کامل و موفق توسط شرکت دانا سیستم پیاده سازی شده و اکنون ما وظیفه پشتیبانی این شرکت را بر عهده داریم.
مته و تجهیزات|داناسیستم
ماژول های پیاده سازی شده
  • مالی: قواعد حسابداری، دفتر کل، تسعیر ارز، تسهیم هزینه، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، مغایرت گیری بانکی، دارایی ثابت، بستن حساب پایان سال، حسابداری انبار، حسابداری خرید، حسابداری پروژه، حسابداری حقوق و دستمزد، مدیریت بودجه و عملکرد، مدیریت گردش جریان نقدینگی
  • مدیریت زنجیره تامین: انبار، خرید و فروش
  • منابع انسانی: مدیریت امور پرسنلی، مدیریت ورود و خروج، حقوق و دستمزد، پرتال کارکنان، مدیریت استخدام، مدیریت هزینه های پرسنلی
  • ماژول های پایه: اپلیکیشن موبایل، مدیریت اسناد، داشبوردهای مدیریتی
ویژگی ها

شرکت مته و تجهیزات درون چاهی دانا تمامی فرایندهای زنجیره تامین خود را از مرحله خرید تا تحویل اقلام و خدمات مربوطه به مشتری را در سیستم IFS مدیریت می کند. از ویژگی های پیاده سازی این شرکت می توان به نگهداری اقلام انباری به تفکیک سریال کالا و مدیریت ارزش آن نیز بر همین اساس اشاره کرد.

Home
Account
Cart
Search