Skip links

نفت و گاز دانا

شرکت نفت و گاز دانا با هدف توسعه میادین نفت و گاز و اجرای فعالیت های مدیریتی، مالی، نظارتی، مطالعات علوم زمینی، حفاری و مهندسی نفت و بهره برداری از توانمندی های شرکت های گروه تاسیس شده است. فعالیت های این شرکت در زیر آمده است:

 • انجام مطالعات مخازن نفت و گاز
 • اعمال مدیریت و نظارت بر عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تاسیسات سطح الارضی
 • انجام مطالعات و فعالیت های ازدیاد برداشت و افزایش تولید از مخازن نفت و گاز
 • اجرای پروژه های توسعه میادین نفت و گاز در ایران و سایر کشورهای جهان
 • مشارکت در طرح ها و پروژه های توسعه میادین مشترک
 • افزایش ضریب برداشت از مخازن
 • افزایش تولید از میدان های کوچک و یا قدیمی در حال تولید

نفت و گاز دانا

ماژول های پیاده سازی شده
 • مالی: قواعد حسابداری، دفتر کل، تسعیر ارز، تسهیم هزینه، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، مغایرت گیری بانکی، دارایی ثابت، بستن حساب پایان سال، حسابداری انبار، حسابداری خرید، حسابداری پروژه، حسابداری حقوق و دستمزد، مدیریت بودجه و عملکرد، مدیریت گردش جریان نقدینگی
 • مدیریت زنجیره تامین: انبار، خرید
 • پروژه: مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد پیمانکاران، مدیریت قرارداد کارفرما، برنامه ریزی پروژه
 • منابع انسانی: مدیریت امور پرسنلی، مدیریت ورود و خروج، حقوق و دستمزد، پرتال کارکنان، مدیریت استخدام، مدیریت هزینه های پرسنلی
 • ماژول های پایه: اپلیکیشن موبایل، مدیریت اسناد، داشبوردهای مدیریتی
Home
Account
Cart
Search