Skip links

IFS در ایران

 

بیش از 10 سال است که سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی IFS در ایران و در صنایع مختلفی پیاده سازی شده است. خبر جالب اینکه تا کنون پیاده سازی این نرم افزار برای همه شرکتها موفقیت آمیز بوده است. این نشاندهنده این است که انعطاف پذیری نرم افزار IFS باعث گردیده که نیازمندی های مشتریان براحتی در سیستم قابل پیاده سازی بوده و محیط نرم افزار نیز مطابقت بیشتری با فرهنگ ما ایرانیان داشته باشد.

 صنایع روشنایی مازی نور

بیش از 12 سال است که شرکت صنایع روشنایی مازی نور سیستم IFS را بعنوان یک شرکت تولیدی صنعتی پیاده سازی کرده است. بعنوان یک شرکت تولیدی چند حالته (MTS، MTO، ATO، CTO،ETO) این شرکت موفق به بهره گیری از ماژول های تولید (برنامه ریزی محصول، برنامه ریزی مواد، ظرفیت سنجی کلی و جزیی تولید، سفارشات کارگاهی، برنامه ریزی بر اساس محدودیت) ، مدیریت زنجیره تامین (مدیریت تقاضا، انبار، خرید، فروش، مدیریت ارتباط با مشتریان)، مهندسی و طراحی، مدیریت پروژه، مدیریت نگهداری و تعمیرات،مدیریت مالی و حسابداری، کنترل و تضمین کیفیت، منابع انسانی و حقوق و دستمزد شده است.

 شرکت پلیمر آریاساسول

بیش از 10 سال است که شرکت پلیمر آریاساسول سیستم IFS را بعنوان یک شرکت تولیدی فرایندی پیاده سازی کرده است. این شرکت موفق به بهره گیری از ماژول های تولید ، مدیریت زنجیره تامین (انبار، خرید، فروش)، مدیریت پروژه، مدیریت نگهداری و تعمیرات،مدیریت مالی و حسابداری، کنترل کیفیت، منابع انسانی و حقوق و دستمزد شده است.

 ام تی ان ایرانسل

بیش از 10 سال است که شرکت ایرانسل سیستم IFS را بعنوان یک شرکت مخابراتی پیشرو پیاده سازی کرده است. این شرکت موفق به بهره گیری از ماژول های مدیریت زنجیره تامین (انبار، خرید، فروش)، مدیریت مالی و حسابداری، منابع انسانی و حقوق و دستمزد شده است.

 گروه انرژی دانا

گروه انرژی دانا متشکل از شرکت های زیرمجموعه فعال در زمینه های ژئوفیزیکی، حفاری، تامین دکل، سیمانکاری و اسیدکاری، مته و سرویس های درون چاهی، بازرگانی موفق به پیاده سازی سیستم IFS گردیده است. ماژول های پیاده سازی شده برای این شرکت عبارتند از: مدیریت زنجیره تامین (انبار، خرید، فروش)، مهندسی (مدیریت اسناد و مدارک)، مدیریت پروژه (مدیریت قرارداد پیمانکاران، مدیریت قرارداد کارفرما، برنامه ریزی و زمانبندی پروژه، تایم شیت پروژه) ،مدیریت نگهداری و تعمیرات (مدیریت تجهیزات، مدیریت سفارشات کار، نگهداری و تعمیرات اصلاحی و پیشگیرانه) ،مدیریت مالی و حسابداری (تسعیر، تسهیم، مغایرت گیری بانکی، دفتر موقت و کل، بستن حساب پایان سال، بودجه، گردش جریان نقدینگی، حسابهای دریافتنی و پرداختنی، دارایی ثابت)، کنترل کیفیت، منابع انسانی (مدیریت امور پرسنلی، مدیریت استخدام، شرایط احراز شغل، مدیریت آموزش، مدیریت ورود و خروج، مدیریت هزینه های پرسنلی، پرتال پرسنلی) و حقوق و دستمزد شده است.

 پترو برنا

شرکت پترو برنا سیستم IFS را بعنوان یک شرکت لجستیکی پیشرو در صنایع نفت و گاز پیاده سازی کرده است. این شرکت موفق به بهره گیری از ماژول های مدیریت زنجیره تامین (انبار، خرید)، مدیریت مالی و حسابداری، منابع انسانی و حقوق و دستمزد، مدیریت اسناد شده است.

جالب است که بدانید تیم کارشناسی ما در دانا سیستم تقریبا در پیاده سازی سیستم IFS برای تمامی شرکت های ذکر شده در بالا حضور داشته است و این آمادگی را دارد تا تجربیات خود را بعنوان یک شرکت دانش بنیان صنعتی در اختیار مشتریان جدید خود بگذارد.

Home
Account
Cart
Search