Skip links

مشتریان

انرژی دانا

گروه انرژی دانا به عنوان یک گروه پیشگام بخش خصوصی فعالیتهای خود را در سال 1380 در زمینه فعالیتهای بالادستی صنعت نفت آغاز نمود. گروه انرژی دانا با تمرکز بر زنجیره فعالیتهای بالا دستی نفت و با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و با تجربه در صنعت نفت استفاده از سامانه های نوین و روزآمد مدیریت و تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز در دوره نسبتا کوتاه فعالیت خود جایگاه مطلوب و ممتازی را در عرصه فعالیتهای صنعت نفت کشور به دست آورده است به گونه ای که هم اکنون این شرکت به لحاظ وسعت خدمات و فعالیتها در بالا دستی نفت، رضایت کارفرمایان، توسعه دانش فنی مورد نیاز، کیفیت و بهره‌وری بالای کارهای انجام شده به یک برند ملی و منطقه‌ای تبدیل شده است.

ماژول های پیاده سازی شده
  • مالی: قواعد حسابداری، دفتر کل، تسعیر ارز، تسهیم هزینه، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، مغایرت گیری بانکی، دارایی ثابت، بستن حساب پایان سال، حسابداری خرید، حسابداری پروژه، حسابداری حقوق و دستمزد، مدیریت بودجه و عملکرد، مدیریت گردش جریان نقدینگی
  • مدیریت زنجیره تامین: انبار، خرید
  • پروژه: مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد پیمانکاران، مدیریت قرارداد کارفرما، برنامه ریزی پروژه
  • منابع انسانی: مدیریت امور پرسنلی، مدیریت ورود و خروج، حقوق و دستمزد، پرتال کارکنان، مدیریت استخدام، مدیریت هزینه های پرسنلی
  • نگهداری و تعمیرات: مدیریت تجهیزات، مدیریت سفارشات کار، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
  • ماژول های پایه: اپلیکیشن موبایل، مدیریت اسناد، داشبوردهای مدیریتی

ویژگی ها

از ویژگی های مهم پیاده سازی ERP برای شرکت انرژی دانا بعنوان شرکت مادر، تجمیع و تلفیق اطلاعات شرکت های زیر مجموعه می باشد. با نگاه دوراندیش مدیریت ارشد مجموعه پیاده سازی سیستم با موفقیت انجام گردیده و امکان نظارت بیشتر و دقیق تری را بر شرکت های زیر مجموعه فراهم شده است.

انرژی دانا
Home
Account
Cart
Search