Skip links

مرور کلی ماژول ها

نرم افزار IFS سیستمی است ماژولار که با توجه به صنعت مورد نظر میزان استفاده از ماژول ها مشخص خواهد شد. نمودار زیر بصورت گرافیکی ماژول های نرم افزار را نشان می دهد و هر ماژول از کامپوننت های زیرمجموعه تشکیل شده که برای مثال قسمت مالی در زیر توضیح داده شده است.

 

 

ماژول مدیریت مالی نرم افزار IFS با ارتباطات خود با دیگر قسمت های نرم افزار، قابلیت ردیابی و گزارش گیری بالایی برای مدیران و پرسنل مالی فراهم می سازد. انعطاف پذیری زیاد تنظیمات سیستم، این امکان را مقدور می سازد که سیستمی منطبق بر اصول حسابداری کشور ایران در اختیار داشته باشید.

 

دفتر کل

این قسمت شامل ثبت اسناد حسابداری دستی، سند رسی، کنترل حساب های واسط، کنترل بودجه، عملیات بستن سال مالی، ثبت اسناد اتوماتیک تسعیر ارز، تسهیم اتوماتیک هزینه ها با روش های مختلف، دائم کردن اسناد می باشد و همچنین قابلیت تهیه گزارشات و استخراج تراز آزمایشی با ساختارهای مختلف و ارائه گزارش دفتر کل و معین را فراهم می نماید.

 

حسابداری اموال

از قابلیت های این قسمت می توان به ارتباط آن با ماژول های انبار و نگهداری و تعمیرات اشاره کرد. با این سیستم امکان تعریف انواع روش های مختلف استهلاک و تعریف طبقه بندی برای گروه های  دارایی، مدیریت فعالیت های معمول بر روی دارایی های ثابت (مانند تعمیرات اساسی، تجدید ارزیابی، اسقاط، فروش و …) بسیار ساده می گردد و همچنین امکان اموال گردانی وردیابی دارایی ها و نیز تهیه گزارش های مدیریتی از میزان ارزش دفتری و استهلاک انباشته دارایی ها وجود دارد.

 

حساب های دریافتنی

مجموع ارتباطات این قسمت با دیگر ماژول های سیستم مانند فروش، قراداد کارفرما و سایر قسمت های سیستم، امکان کنترل، ردیابی و گزارشگیری از حساب های دریافتنی مشتریان را برای مدیریت فراهم می سازد و همچنین مدیریت انواع روش های دریافت وجه همانند دریافت چک، مدیریت اعتبار مشتریان بصورت اتوماتیک و مدیریت پیگیری دریافت ها از دیگر ویژگی های این قسمت می باشد.

 

حساب های پرداختنی

مجموع ارتباطات این قسمت با دیگر ماژول های سیستم مانند خرید، قرارداد پیمانکار و سایر قسمت های سیستم، امکان کنترل ، ردیابی و گزارشگیری از حساب های پرداختنی پیمانکاران و تامین کنندگان را فراهم می سازد و همچنین مدیریت انواع روش های پرداخت وجه همانند پرداخت چک، پرداخت با ارزهای متفاوت و مدیریت پیگیری پرداخت ها از دیگر ویژگی های این قسمت می باشد.

 

حسابداری پروژه

انواع روش های شناسایی درآمد پروژه مانند میزان درصد پیشرفت کار در این قسمت قابل تعریف است و این قسمت ارتباط مستقیمی با سایر ماژول ها علی الخصوص ماژول مدیریت پروژه دارد و همچنین امکان گزارشگیری و کنترل هزینه از دیگر امکانات سیستم در این قسمت می باشد.

 

حسابداری مدیریت و دفاتر مالیاتی

قسمت حسابداری مدیریت، امکاناتی را به مدیران این قسمت جهت شبیه سازی متنوع دفاتر و امکان ساخت گزارشات متفاوت را ارائه می دهد. و همچنین امکان دیگر این قسمت از ماژول مالی، ثبت و کنترل مالیات ها در دفتر مالیاتی و ثبت اسناد اتوماتیک پرداخت مربوط به آن می باشد.

 

مدیریت گردش جریان نقدینگی

با توجه به ورودی ماژول های دیگر همانند سفارشات خرید و فروش، موجودی نقد و بانک و همچنین حساب های دریافتنی و پرداختنی پیش بینی گردش نقدینگی توسط سیستم انجام می گیرد. این خروجی امکان مدیریت بهتر نقدینگی را در آینده فراهم می سازد و بسترهای لازم جهت اخذ تصمیمات مدیریتی کلان را به مدیران ارائه خواهد داد.

 

مدیریت بودجه

در این قسمت مدیریت بودجه شرکت ها از مرحله تدوین، تاییدیه های الکترونیکی و مشخص کردن محرک های بودجه و اقلام بودجه در سطح سرفصل حساب های معین و حساب های تفصیل قابل انجام می باشد. همچنین قابلیت ارائه گزارشات مورد نیاز در سطح بودجه بندی و مقایسه ارقام بودجه ای با عملکرد واقعی را فراهم خواهد نمود.

 

حسابداری تلفیقی

این قسمت با تنظیمات منحصر بفردی که دارد امکان تلفیق و تجمیع مانده حساب های شرکت های زیرمجموعه را با سطوح تفصیلی های مرتبط به آنها را، در سطح حسابهای کل / معین / حساب های تفصیل فراهم می سازد. از دیگر قابلیت های این قسمت کنترل و حذف معاملات بین گروهی می باشد.

Home
Account
Cart
Search